CHUYẾN THAM QUAN VÙNG NGUYÊN LIỆU NINH THUẬN CỦA UBTV HUYỆN MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI

Vào ngày 02/07/2017, Ủy ban Thường vụ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã có chuyến tham quan vùng nguyên liệu nha đam, măng tây khu vực Ninh Thuận trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Nuôi trồng HSCB.

Chuyến tham quan được đánh giá là một tiền đề tốt, giúp Công ty có cơ hội giới thiệu rõ hơn về quy trình sản xuất khép kín, hướng đến một mô hình nông nghiệp hoàn toàn hữu cơ – giá trị cốt lõi của “Dự án chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức” dự kiến sẽ được báo cáo tại buổi họp Ủy ban thường vụ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi thời gian sắp tới.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tham quan: