ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN KHAI “DỰ ÁN CHUỖI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÔNG NGHỆ CAO OFB MỘ ĐỨC”

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư nuôi trồng HSCB đã  triển khai dự án “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức” tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.  Tiếp tục được áp dụng chuỗi quy trình chăn nuôi khép kín của HSCB, Dự án “OFB Mộ Đức” dự kiến sử dụng 21,632 ha đất. Thời gian hoạt động của dự án là 49 năm, tạo ra nhu cầu về lao động ít nhất 52 lao động hằng năm.

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là một xã nông nghiệp truyền thống, hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh, nguồn nhân lực dồi dào, đất đai quy mô lớn, khí hậu thích hợp trồng các loại cây chịu hạn và nuôi các loại giống khác nhau. Đây là cơ hội mở ra hướng phát triển lâu dài mảnh đất đầy nắng gió này.

Nắm bắt được cơ hội, tận dụng những điều kiện sẵn có, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nuôi Trồng HSCB đã làm việc với chính quyền địa phương xin đầu tư xây dựng chuỗi nông nghiệp khép kín công nghệ cao. Trước đây là đất trồng cây lâu năm và rừng sản xuất, không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất sản xuất kinh doanh giúp Công ty HSCB mở rộng ngành nghề, tăng doanh thu đồng thời góp phần sử dụng đất hiệu quả. Góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, chủ động được nguồn thực phẩm nâng cao đời sống của nười dân và cho xuất khẩu hàng hóa.

Mục tiêu đầu tư của HSCB là hình thành mô hình chuỗi nông nghiệp công nghệ cao nuôi trồng khép kín. Đáp ứng được nhu cầu thị trường thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe cho người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức và trách nhiêm của ngưới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trong việc tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Sản phẩm đầu ra gồm các sản phẩm như sau: Thịt bò Việt, nha đam, táo xanh, nho, dưa lưới, phân trùn quế, dịch trùn, thịt trùn.

Quy trình kỹ thuật:

Mô hình chăn nuôi và trồng trọt của dự án là một chuỗi nông nghiệp hữu cơ kết hợp với áp dụng công nghệ (hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống nhà lưới), giúp tối đa hóa năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án:

+ Về kinh tế, dự án sẽ mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tạo việc làm có thu nhập cao. Tăng thu ngoại tệ (hoạt động xuất khẩu). Gia tăng thu nhập quốc dân.

+ Về xã hội, giải quyết vấn đề việc làm tại địa phương. Giải quyết nhu cầu thực phẩm sạch. Nâng cao ý thức về thực phẩm an toàn.

+ Về địa bàn huyện Mộ Đức, khai thác hiệu quả đất đai trong vùng. Góp phần hình thành những mô hình phương thức sản xuất có hiệu quả ứng dụng công nghệ cao. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp vùng.

Căn cứ vào nhu cầu đầu tư toàn bộ dự án đã nêu, bằng nội lực nguồn vốn tự có của Công ty và vốn hợp tác đầu tư tập trung vào  những hạng mục cần thiết và thực hiện đầu tư đến đâu khai thác đến đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo thu hồi vốn nhanh. Cụ thể, Công ty HSCB xác định tổng nhu cầu nguồn vốn: 114.679.797.038 VNĐ.

Chỉ số đánh giá tài chính: NPV, IRR: Với mức lãi xuất chiết khấu được chọn 7% và tính trong thời gian 10 năm đầu, ta có kết quả đánh giá như sau:

+ NPV: 194.174.605.545 VNĐ (10 năm đầu dự án).

+ IRR: 466%.

+ Thời gian hoàn vốn: 6 năm.

+ Ta thấy NPV > 0 nên dự án rất khả thi, đầu tư rất có hiệu quả.

Thông qua dự án bước đầu sẽ quy hoạch được các vùng sản xuất và đề xuất đầu tư cho chăn nuôi bò sạch, trồng trọt theo mô hình khép kín. Đây là mô hình thí điểm tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, có chi phí sản xuất hợp lý, năng suất cây trồng tăng và sản phẩm tạo ra sẽ từng bước tạo dựng được thương hiệu trên thị trường trong nước và cả thị trường nước ngoài.  Hướng đi đúng đắn này phù hợp với quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực.