HSCB HỌP BÁO CÁO DỰ ÁN OFB VỚI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

Vừa qua vào ngày 8/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư nuôi trồng HSCB cùng với Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi họp báo cáo dự án “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức”. Buổi  báo cáo  diễn ra với sự tham gia đầy đủ của  các cấp lãnh đạo ban ngành tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án sẽ quy hoạch các vùng sản xuất và đề xuất đầu tư chăn nuôi bò sạch, trồng trọt theo mô hình khép kín. Đây là mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, có chi phí sản xuất hợp lý, năng suất cây trồng cao và sản phẩm tạo ra hoàn toàn hữu cơ, đáp ứng được những yêu cầu khắc khe nhất của thị trường trong nước và cả thị trường nước ngoài.

Buổi họp báo cáo đã nhận được sự đồng thuận của tất cả đại biểu tham dự. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy tiềm năng và tính khả thi cao của dự án.

Đây là một số ảnh nổi bật của buổi họp báo cáo:

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận xét về dự án

Thành viên HSCB trình bày về dự án

Buổi báo cáo đã nhận được sự đồng thuận của tất cả đại biểu tham dự buổi họp, cho thấy đây là một dự án tiềm năng và đầy khả thi.