HSCB HỌP VỚI BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN OFB

Vào ngày 18/09/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư nuôi trồng HSCB đã có buổi họp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc đẩy nhanh tiến độ dự án “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức”. Buổi họp báo cáo có sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành và Ban giám đốc của Công ty HSCB.

  Ban giám đốc cùng bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi trong cuộc họp

Thông qua cuộc họp, Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tỏ ý hoan nghênh dự án “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB” của Công ty Cổ phần Đầu tư Nuôi trồng HSCB và mong muốn dự án được sớm thực hiện. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi rất quan tâm đến những vấn đề mà HSCB đang gặp phải trong quá trình đầu tư dự án. Ban lãnh đạo khẳng định Tỉnh Quảng Ngãi sẽ sẵn sàng hỗ trợ tạo mọi điều kiện để Công ty HSCB có thể thực hiện dự án nhanh nhất và tốt nhất. 

Kết thúc buổi họp, Công ty Cổ phần Đầu tư Nuôi trồng HSCB rất cám ơn sự ủng hộ của toàn thể Ban lãnh tỉnh Quảng Ngãi  và cam kết sẽ thực hiện dự án một cách tốt nhất.