CUỘC HỌP VỚI BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH QUẢNG NGÃI VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN OFB

Vào ngày 18/09/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư nuôi trồng HSCB đã có buổi họp tại Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đẩy nhanh tiến độ dự án “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức”. Buổi báo cáo có sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, Lãnh đạo các Sở, ban ngành và Ban giám đốc của Công ty.

  Ban giám đốc cùng bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi trong cuộc họp

Theo nội dung của cuộc họp, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi rất hoan nghênh dự án “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB” của Công ty Cổ phần Đầu tư Nuôi trồng HSCB và mong muốn dự án được sớm thực hiện. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy còn quan tâm hỏi về những vấn đề mà chúng tôi đầu tư gặp phải và cam đoan Tỉnh Quảng Ngãi sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết mình để Công ty có thể thực hiện dự án nhanh nhất và tốt nhất. 

Thay mặt Toàn thể Công ty Cổ phần Đầu tư Nuôi trồng HSCB, chúng tôi rất cám ơn sự ủng hộ của toàn thể Lãnh đạo tham dự buổi họp và cam kết sẽ thực hiện dự án tốt nhất có thể. 

Trân trọng.