ỦY BAN TỈNH QUẢNG NGÃI CHÍNH THỨC RA QUYẾT ĐỊNH CẤP PHÉP ĐẦU TƯ DỰ ÁN “OFB MỘ ĐỨC” CHO HSCB

Ngày 26/09/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Nuôi trồng HSCB đã chính thức nhận được quyết định chủ trương đầu tư của Dự án  “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB”  tỉnh Quảng Ngãi. Dự án thực hiện vị trí tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Với quy mô đầu tư sản xuất sản phẩm/năm 1.000 con bò, 26.400 tấn nha đam, 150 tấn dưa lưới, 16 tấn táo xanh, 8 tấn nho, 823,5 tấn phân trùn quế, 9 tấn trùn quế . Các hạng mục đầu tư bao gồm: nhà làm việc, kho, chuồng trại chăn nuôi bò, nuôi trùn quế, nhà màng trồng dưa lưới, khu vực trồng nha đam, giao thông nội bộ … Dự án có tổng số vốn đầu tư lên đến 114.679.797.038 đồng.

Dự án đầu tư vào lĩnh vực “Nuôi trồng, chế biến, bảo quản, lâm, thủy sản” thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt, được hưởng nhiều hỗ trợ từ tỉnh Quảng Ngãi như sau:
Về ưu đãi đầu tư : Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và Ưu đãi về tiền thuê đất .
Về đầu tư hỗ trợ : Thực hiện theo quy định tại Nghị định 210/2013 / NĐ-CP ngày 19/12/2015 của Chính phủ về đầu tư doanh nghiệp chính vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 36/2016 QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án “Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB” hiện đang có tiềm năng phát triển rất cao. Và được ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi hoan nghênh, hỗ trợ tận tình, thực hiện tốt nhất trong thời gian sớm nhất. Công ty cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB rất cảm ơn sự ủng hộ của tỉnh Quảng Ngãi và cam kết sẽ thực hiện hiệu quả dự án đã được đề ra.

Sau đây là nội dung văn bản chính thức: