GIỚI THIỆU VÙNG NGUYÊN LIỆU NHA ĐAM CỦA HSCB TẠI NINH THUẬN

Ninh Thuận là một trong những vùng nguyên liệu nha đam lớn của Công ty cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB với diện tích gần 80ha. Nha đam tại đây luôn ổn định cả về chất lượng lẫn số lượng, đáp ứng được nhu cầu lớn cho thị trường trong và ngoài
nước.
Tại đây, bên cạnh các ruộng nha đam trực thuộc Công ty, chúng tôi không ngừng mở rộng, hợp tác, bao tiêu với các hộ dân địa phương, hướng dẫn họ quy trình, kĩ thuật trồng nha đam đạt chuẩn sạch, có năng suất cao.
Chúng tôi cố gắng cùng người dân nâng cao chất lượng, số lượng thành phẩm, giúp họ ổn định vấn đề đầu ra sản phẩm, giảm bớt áp lực phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc, từ đó, góp phần làm tăng và ổn định thu nhập người dân địa phương.
Sau đây là vài hình ảnh thực tế về vùng nguyên liệu nha đam của công ty HSCB: