DỰ ÁN OFB MỘ ĐỨC - CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ 10/10/2018

Sau quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng, đến ngày 10/10/2018, dự án "Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức" do Công ty cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB làm chủ đầu tư đã hoàn thành đúng tiến độ hoạt động san lấp mặt bằng tại địa điểm thực hiện dự án.

Trong thời gian sắp đến, Công ty sẽ bắt đầu hoạt động cải tạo đất; xây dựng chuồng trại, kho và hệ thống trồng trọt, hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. 

Sau đây là một số hình ảnh tại địa điểm thực hiện dự án hiện nay: