DỰ ÁN OFB MỘ ĐỨC - CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ 28/11/2018

Tính đến ngày 28/11/2018, dưới dự đốc thúc và thực hiện ráo riết của Ban quản lý OFB Mộ Đức, dự án đã hoàn thành xong hạng mục xây dựng trụ điện; kéo điện vào dự án; khoan giếng và đang tiến hành xuống giống nha đam

Sau đây là chi tiết về tiến độ thực hiện dự án đến ngày 28/11/2018:

- Ngày 23/11/2018: Tiến hành thực hiện khoan hệ thống giếng nước

Ngày 27/11/2018: Bắt đầu xuống giống nha đam khu A dự án

Ngày 25/11/2018: Hoàn thiện xây dựng trụ điện

Ngày 28/11/2018: Hoàn thành kéo lưới điện vào dự án

Ngày 28/11/2018: Tập kết vật liệu xây dựng chuồng trại dự án