CÔNG TY HSCB TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG QUY TRÌNH VIETGAP VÀO SẢN XUẤT

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư nuôi trồng HSCB đã tổ chức đào tạo áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn đạt chuẩn VietGap ở các vườn rau của Công ty tại Huyện Thống Nhất và Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai. Buổi đào tạo có sự tham gia của đông đảo nhân công lao động trực tiếp sản xuất tại vườn. Đoàn VietGap đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm về quản lý sản xuất an toàn, hiện nay diện tích gieo trồng rau các loại đạt 05 hecta.  

Một số hình ảnh tại buổi triển khai áp dụng quy trình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap:

Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững luôn là tôn chỉ hoạt động hàng đầu của Công ty. HSCB không ngừng nỗ lực hướng đến các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trên toàn cầu.