CÔNG TY HSCB THỰC HIỆN MÔ HÌNH NHÀ KÍNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO SẢN XUẤT

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng công nghệ cao, Công ty HSCB đã triển khai mô hình trồng rau trong nhà kính. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất rau trong nhà kính đã mang lại giá trị cao, chất lượng rau đảm bảo hơn, năng suất đạt cao hơn, giúp tăng doanh thu trên một đơn vị diện tích canh tác.

Tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất, đến nay diện tích canh tác rau sạch của Công ty đã lên đến 7 ha. Rau sạch được cung cấp ra thị trường mỗi ngày, từng bước định vị thương hiệu của mình trên thị trường rau sạch trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh được cập nhật tại nhà kính Công ty HSCB: