TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HẠNG MỤC TRỒNG TRỌT TẠI DỰ ÁN OFB MỘ ĐỨC

Hiện nay tại dự án OFB Mộ Đức, các loại cây trồng đang phát triển xanh tốt, công ty HSCB cập nhật một số tình hình phát triển của dự án tính đến thời điểm hiện tại.

Nha đam hiện đang là cây trồng được công ty đặt nhiều tâm huyết, với quy trình trồng nha đam organic không sử dụng các loại thuốc độc hại, cùng áp dụng quy trình tưới nhỏ giọt công nghệ cao vào sản xuất, 8 ha nha đam của công ty đang phát triển tốt và sắp đến ngày thu hoạch.

Giàn táo cũng đã bắt đầu đơm bông kết quả:

Với tình hình phát triển như hiện nay, công ty HSCB dự định sẽ mở rộng thêm 9 ha nha đam trong thời gian sắp tới. Các hạng mục xây dựng khác cũng đang vào công tác chuẩn bị khiển khai hoàn thành.