THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ CÔNG TY HSCB

Công ty cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB xin thông báo ông Trần Minh Hoàng và bà Nguyễn Thị Hồng Vân từng giữ các chức vụ quan trọng trọng công ty hiện đã không còn là thành viên của công ty từ tháng 4 năm 2019 đến nay. 

Để không xảy ra các sự cố đáng tiếc, Công ty xin cảnh báo đến quý khách hàng và đối tác cảnh giác với các hàng vi lợi dụng danh nghĩa của công ty để thực hiện các hành vi sai trái nằm ngoài phạm vi quản lý của chúng tôi. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý vị !